Rel 500

Rel 500

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EFM1, AL4 (EL3), AZ1


Rozměry/ Size: 480 x 327 x 260 mm

Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator, spare switch. Wooden cabinet, glass scale.