Rel Imperátor 680

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, AF3, ABC1, AC2, AL1, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, neonový indikátor vyladění. Dřevěná skříň.

Poznámka (Baudyš): Při krátkých vlnách je antena vázána s přijímačem přes kondensátorek 50pF, při středních a dlouhých vlnách přes kondensátorek 5pF. Přístroj může pracovat s 1 nebo 2 elektronkami v nf zesílení (možnost odpojení elektronky AC2). Přístroj má 2 reproduktory. Reproduktor pro hluboké tóny je zapojen na obě koncové elektronky, pro vysoké tóny jen na jednu z nich. K vůli symetrii má druhá koncová elektronka v anodovém obvodě tlumivku.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, neon tuning indicator, spare switch. Wooden cabinet.