Rel Adriatic

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ1


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.