Rel Baltic

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, power spare switch. Wooden cabinet.