Rel Luxor

Rel Luxor

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, 2x EL11, EM11, AZ12


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. 2 dynamické buzené reproduktory, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu, 2 koncové pentody EL11 zapojené paralelně. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. 2 dynamic excited speakers, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.