Rel Polar

Rel Polar

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 540 x 335 x 280 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator, spare switch. Wooden cabinet, glass scale.