Rel Primus

Rel Primus

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes:

  • Primus: ECH11 (ECH4), EBF11 (EF11), EF11, EL11 (EBL1), EM11, AZ1 (AZ11)
  • Primus U: UCH21, UCH21, UBL21, UM4, UY21
  • Rozměry/ Size: 495 x 315 x 230 mm


    Popis: Sedmiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s pásmovým filtrem a napájením ze střídavé (verze "U" i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu přepínáním odboček anodového vinutí sí. transformátoru, dřevěná skříň, skleněná stupnice. Osazení elektronek se mohlo v průběhu výroby měnit v závislosti na dostupných zásobách.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC ("U" version also from DC) net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.