Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Sigma Carmen

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AF7, AF7, AL4, AZ1


Popis: Dvouobvodový (KV, SV, DV) přímozesilující přijímač s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.