Sigma Portable B

Sigma Portable B

Rok výroby/ Production: 1935/36, 1936/37

Elektronky/ Tubes: KF4, KF4, KL4


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV - jen u 1936/37) s napájením ze žhavicí a anodové baterie. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from heating and anode battery. Dynamic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale.