Sigma Melodie BGW

Rok výroby/ Production: 1943

Elektronky/ Tubes: DF22, DF22, DL21, UY1N


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě, nebo z baterií. Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC/DC/battery power. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.