Sigma Melodie

Sigma Melodie I

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes:

  • Melodie I: EF11, EF12, EL11, AZ11
  • Melodie I U: EF11, EF12, CL4, CY1, C1 (C2)

  • Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (verze U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC ("U" version also from DC) net. Dynamic speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.