Sigma Melodie II

Sigma Melodie IIU

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes:

  • Melodie II: EF22, EF22, EBL21, AZ11
  • Melodie II U: UF21, UF21, UBL21, UY21
  • Melodie B: KF4, KF4, KL5

  • Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (verze U i ze stejnosměrné sítě, verze B z baterií). Dynamický reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 2 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker. Wooden cabinet, glass scale.