Telefunken Aquamarin

Rok výroby/ Production: 1943/44

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Samočinná regulace síly zvuku působí i na nf stupeň (elektronku EFM11). Podobně je tomu i u přístrojů Aquamarin, Smaragd, Pamir, Atlanta. Přístroje Telefunken mívají zpravidla v oscilátoru kapacitní vazbu na středních a dlouhých vlnách.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.