Telefunken Atlanta

Rok výroby: 1940/41

Elektronky: ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, 4 skleněné stupnice prosvětlované dle zvoleného rozsahu.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, 4 glass scales.