Colombo

Telefunken Colombo

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL12, AZ12

Rozměry/ Size: 578 x 350 x 270 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.