Domingo

Telefunken Domingo

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11

Rozměry/ Size: 520 x 328 x 290 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.