Florida

Telefunken Florida

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: ACH1, AF3, AB2, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 532 x 322 x 260 mm

Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.