Telefunken Pamir

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12

Rozměry/ Size: 638 x 414 x 315 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, 4 skleněné stupnice prosvětlované dle zvoleného rozsahu.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, 4 glass scales.