Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Telefunken Pamir

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12

Rozměry/ Size: 638 x 414 x 315 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, 4 skleněné stupnice prosvětlované dle zvoleného rozsahu.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, 4 glass scales.