Telefunken Song

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: ACH1, AF3, ABL1, AZ1

Rozměry/ Size: 575 x 342 x 265 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.