Telegrafia C-Dur

Telegrafia C-Dur

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11

Rozměry/ Size: 480 x 335 x 270 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.