Telegrafia Festival

Telegrafia Festival

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EFM1, EL3, AZ1


Popis: Sedmiobvodový (při tlačítkovém ladění šestiobvodový) superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítková předvolba pro 6 stanic. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Tlačítkové ladění. Ve vstupním obvodu se tlačítky připínají cívky k pevnému kondensátoru, v oscilátoru se tlačítky přepínají cívky současně s kondensátory, při čemž vazba v oscilátoru je kapacitní. Nařízení stanic na tlačítkách změnou indukčnosti cívek (souhlasným pohybem cívkových jader v antenním i oscilačním obvodu).

Description: 7 circuit (6 circuit when using tuning button preselection) superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 6 tuning preselection buttons. Wooden cabinet, glass scale.