Telegrafia Java Super

Telegrafia Java Super

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes:

  • Java Super~: RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064
  • Java Super=: RENS1834, RENS1854, RENS1823d, Osram B

  • Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (Java Super= jen ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet.