Telegrafia Metro

Telegrafia Metro

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK3, EBF2, EL3, AZ1

Rozměry/ Size: 509 x 353 x 254 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitový rámeček a ozdobné vlnovky.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame and lines.