Super 7P

Telegrafia Super 7P

Rok výroby/ Production: 1943/44

Elektronky/ Tubes: UCH11, UBF11, UCL11, UY11

Rozměry/ Size: 280 x 178 x 153 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Dynamický buzený reproduktor. Bakelitová skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC/DC net. Dynamic excite speaker. Bakelite cabinet, glass scale.