Telegrafia Super 34, foto Lukáš Chour

Telegrafia Super 34

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes:

  • Super 34~: RENS1234, RENS1254, RES964, RGN1064
  • Super 34=: RENS1834, RENS1854, RENS1823d, Osram B

  • Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé (Super 34= jen ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (Super 34= only from DC) net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet.