Telegrafia Super 35

Telegrafia Super 35

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: AK1, E447, AB1, E443H, 1805


Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetics tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.