Telegrafia Superial

Telegrafia Superial

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AF7, AL1, AZ1


Popis: Jednobvodový přímozesilující přijímač (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Tzv. přímá nízkofrekvenční vazba, t.j. anoda detekční elektronky vodivě spojena s mřížkou koncové elektronky. (Katoda koncové elektronky má napětí 100V proti chassis.) Dynamický buzený reproduktor, dřevěná skříň, plechová stupnice pod sklem.


Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW), powered from AC net. Dynamic excite speakre, wooden cabinet, metal scale under glass.