Telegrafia T55

Telegrafia T55, foto Jiří Hebký Telegrafia T55, foto Jiří Hebký
Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EF11, EL11, EM11, AZ11


Popis: Sedmiobvodový (při tlačítkovém ladění šestiobvodový) superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítková předvolba pro 8 stanic. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 7 circuit (6 circuit when using tuning button preselection) superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, 8 tuning preselection buttons. Wooden cabinet, glass scale.