Telegrafia Triumf 50

Telegrafia Triumf 50

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.