Tesla 1010A "Dunaj"

Rok výroby/ Production: 1963/65, 1010A-2: 1964/65 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EABC80, EL84, EM84, B250C75

Cena / Price (1965): 1550,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (1010A: SV, DV; 1010A-2: KV, SV), osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz, doplněný čtyřrychlostním gramofonem H205. Oválný reproduktor 280x80 mm (tzv. smeták), tlačítkové přepínání rozsahů, elektronkový indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. Přijímač je typu 427A "Poézia".


Description: 6-circuit AM (1010A: MW, LW; 1010A-2: SW, MW), 8-circuit FM superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 280x80 mm (called from design "brush"), keyboard function switch, tube tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale, gramoplayer H205 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 427A "Poézia" receiver.