Tesla "T 120"

Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY11

Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 110, 125, 220V/30-100Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 110 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň. Převzatá konstrukce firmy Siemens.


Description: 5 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 110, 125, 220V/30-100Hz. Round excited speaker 110mm, glass scale, wooden cabinet. Based on the Siemens model.