Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1900B

Rok výroby/ Production: 1980/82
Popis: Autorádio - sedmiobvodový superhet s rozsahem DV a SV a napájením z autobaterie 12V, doplněný kazetovým stereopřehrávačem. Magnetofon umožňuje rychlé převíjení kazety oběma směry a je vybaven koncovým vypínáním při všech funkcích. Oválné reproduktory v samostatných skříňkách. Pouzdro z plechu, plastový panel a knoflíky.


Description: Car radioplayer - AM (MW, LW) 7 circuit superheterodyn powered from autoaccu power 12V, combined with stereo cassette player (functions: forward/rewind, auto stop). Separated speakers. Panel from plastic, metall cabinet.