Tesla "T 254"


Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY11


Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 100 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Poválečná konstrukce s využitím skříňky a dílů po firmě Telefunken.


Description: 5 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 220V/30-100Hz. Round excited speaker 100 mm, glass scale, bakelite cabinet. One of the first afterwar receivers, some confiscated Telefunken parts were used.