Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla "T 254"


Rok výroby/ Production: 1949/50 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY11


Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Kulatý buzený reproduktor o prům. 100 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Poválečná konstrukce s využitím skříňky a dílů po firmě Telefunken.


Description: 5 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 220V/30-100Hz. Round excited speaker 100 mm, glass scale, bakelite cabinet. One of the first afterwar receivers, some confiscated Telefunken parts were used.