Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2827AB-7 "Kvintet"

Rok výroby/ Production: 1978/79 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, GC521K, MBA810A, GA202, 2x GA201, 2-GA206, KZZ74, KY130/80, 2x KB105Z, B25C200KB

Cena/ Price (1978): 1550,- Kčs

Popis: Přenosný kufříkový tranzistorový superhet (VKV OIRT 66-73MHz/ CCIR 88-108MHz, KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 220V nebo z vestavěných monočlánků 6x 1,5V. Oválný reproduktor, feritová anténa, teleskopická anténa pro rozsah VKV a KV, tlačítka vlnových rozsahů, samočinného dolaďování na VKV a přepínání VKV normy OIRT/CCIR, tónová clona, plošné spoje. Vývody pro magnetofon, externí reproduktor, anténu. Plastová skříň, stupnice z plexiskla, sklopné kovové držadlo.


Description: Portable transistor AM (SW, MW, LW)/FM OIRT 66-73MHz/ CCIR 88-108MHz superheterodyne powered AC net 220V or from 6 big cells 1,5V. Ferrite and telescopic antena, tone control, AFC switch, printed circuit board. Connectors for tape recorder, external speaker and antena.