Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 2AN 380 00

Rok výroby/ Production: 1956

Elektronky/ Tubes: 6CC41, 6CC31, 6L31, EM11, 6Z31

Rozměry/ size: 320 x 200 x 90 mm (adaptor), 315 x 230 x 80 mm (zesilovač)

Popis: Magnetofonový adaptor, napájený ze střídavé sítě 120 - 220V/50Hz. Přístroj potřebuje pro svoji činnost gramofon a rozhlasový přijímač. Dvoustopý, rychlost posuvu pásku 19 cm/s při 78 otáčkách gramofonu, cívky o průměru 12 cm, kmitočtový rozsah 120-5000 Hz. Mechanická část přístroje dosedá na talíř gramofonu, kterým je poháněna. Součástí mechanické části je univerzální hlava, mazací není použita, pásek je nutno před nahráváním smazat mazací tlumivkou. Adaptor umožňuje jen chod vpřed, zpět se převijí ručně pomocí kličky. Zesilovač je v samostatné skříňce, propojené s adaptorem stíněným kabelem. V příslušenství sestavy je mazací tlumivka a stojan pod rozhlasový přijímač (není vyobrazeno). Přístroj byl seřízen pro černý pásek Supraphon "L".


Description: 2 tracks, gramoplayer powered tape adaptor 19 cm/s, powered from AC net 120-220V/50Hz. 1 head, frequency range 120-5000 Hz. Metal cabinet, separated amplifier. Very simple recorder, gramoplayer and receiver is necessary for use.