Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 305U "Talisman"

Rok výroby/ Production: 1949/51 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 100 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň v barvě černé, bílé, tmavě červené nebo zelené (existují objednací čísla skříní v těchto barvách - černá obj. č.: ČP 770 50, bílá PF 257 02, červená PF 257 03, zelená PF 257 04 a k tomu knoflíky v příslušných barvách), papírová zadní stěna.


Description: 6 circuit superhet (SW, MW, LW) with AC/DC 120/220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 100 mm diameter, glass scale, bakelite cabinet, paper back cover. Many export versions with different wavebands, power supply, scales, IF frequency (304U, 305U-3 etc.)