Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 306U "Talisman"

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 100 mm, skleněná stupnice, tmavě červená bakelitová skříň s bílými rámečky, bílé knoflíky, papírová zadní stěna.


Description: 6 circuit superhet (SW, MW, LW) with AC/DC 120 and 220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 100 mm diameter, glass scale, dark red bakelite cabinet, white knobs, paper back cover. Many export versions with different waveband, power supply, scale, IF frequency (306U-2, 305U-3 etc.)