Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 308U "Talisman"

Rok výroby/ Production: 1953/58 (Tesla Bratislava, n.p. a Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 630,- Kčs
Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 100 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň ve stylu Art Deco v barvě tmavě červené, černé nebo bílé, bílé knoflíky, papírová zadní stěna. Přijímač se vyráběl v nové továrně Tesla Orava, bylo vyrobeno přes 1 milion kusů.


Description: 6 circuit superhet (SW, MW, LW) with AC/DC 120 and 220 V/30-100Hz power net. Round speaker with 100 mm diameter, glass scale, Art Deco style bakelite cabinet in dark red, black or white color, white knobs, paper back cover. Many export versions with different waveband, power supply, scale, IF frequency (308U-5, 308U-7, 309U-2, 310U-2 etc.). Over 1,000.000 Talismans 308U were manufactured.