Tesla 3101B

Rok výroby/ Production: 1953/54 (Tesla Přelouč, n.p.)

Elektronky/ Tubes: 1H33, 3x 1F33, 1AF33, 3L31

Cena / Price (1955): 855,- Kčs


Popis: Přenosný sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěných baterií, anodové baterie 90V a šesti žhavicích monočlánků, zapojených paralelně. Reproduktor o prům. 170mm, dřevěná skříň potažená koženkou, bakelitová maska, plechová stupnice pod sklem, držadlo.


Description: Portable AM tube superheterodyne powered from anode battery 90V and heating 6 cells 1,5V in paralell circuit. Round speaker 170mm, wooden cabinet covered by plastic skin, bakelite mask, metal scale under glass protection, handle.