Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 312A "Junior"

Rok výroby/ Production: 1959/60 (Tesla Kolín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, EZ80

Cena / Price (1961): 450,- Kčs


Popis: Pětiobvodový (KV, SV) superhet s napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Polouniversální napájení se žhavicím transformátorem, plošné spoje. Kruhový reproduktor 130 mm, stupnice z plexiskla, bakelitová skříň, bílá plastová maska. Vývozní verze 312A-2 s odlišným KV rozsahem a stupnicí.


Description: 5 circuit AM (SW, MW) superheterodyne, powered from AC net 120-220V/50Hz. Heating transformer, direct 220V rectifier, printed circuit board, round speaker 130 mm, bakelite cabinet, plastic mask, plexiglass scale.