Tesla 320A "Sputnik"

Rok výroby/ Production: 1961/63 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECH81, EBF89, ECL82, usm. B250C75


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s polouniverzálním napájením ze střídavé sítě. Oválný reproduktor 280x80 mm (tzv. "smeták"), feritová anténa, plošné spoje, tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, tónové clony a napájení. Bakelitová skříň, bílá plastová maska, skleněná stupnice. Přístroj byl vyráběn v různých úpravách, zejména stupnice, pro export.

Sputnik je pojmenování řady kosmických družic, vypouštěných Sovětským svazem od konce 50. let 20. století. Sputnik 1 se 4. října 1957 stal první umělou družicí Země.


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Oval speaker 280x80 mm, ferrite antena, printed circuit board, keyboard function switch. Bakelite cabinet, plastic mask, glass scale. Many export versions.