Tesla 335A "Nabucco"

Rok výroby/ Production: 1968/69 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, EBF89, 2-GA206, ECL86, PM28RA

Cena/ Price (1973) 800,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (SV, DV) - osmiobvodový (VKV) superhet s napájením ze střídavé sítě. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a vypínání přijímače, tónová clona, plošné spoje. Kruhový reproduktor o prům. 165 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, kovový nápis "TESLA". Chassis přístroje bylo použito i v gramorádiu 1021A "Opereta".

Nabucco je název opery Giuseppe Verdiho z roku 1842. Autorem libreta je Temistocle Solera. Název opery vznikl zkrácením jména biblické postavy - krále Nebukadnesara II.


Description: 6 circuit AM (MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne powered from AC net 120-220V/50Hz. Keyboard function switch, ferrite antena, printed circuit board, round speaker 165 mm, glass scale, wooden cabinet, metal "Tesla" sign. Chassis was also used in 1021A "Opereta" radiogram.