Tesla 338AB "Toccata"

Rok výroby/ Production: 1971/72 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 3x OC170, 2x GF506, 2x KC508, GC511/521, GA201, GA202, 2-GA206, KA501, 2x KY701R

Popis: Stolní tranzistorový superhet (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 220V nebo z vestavěných baterií 4x 1,5V. Oválný reproduktor, feritová anténa, plošné spoje. Dřevěná skříň, stupnice z plexiskla, přípojka pro externí napájení, magnetofon, gramofon, reproduktor a anténu.

Toccata neboli česky tokáta je rytmická skladba, tedy opak zpěvné kantáty. Forma mívá obvykle volný ráz, charakter skladby je energický. V tokátách se obyčejně dodržuje stále stejné, často rychlé tempo bez rubat. Přispívá to k ráznému charakteru. V tomto hudebním útvaru dominuje rytmus, nikoli melodie.


Description: Table transistor AM/FM superheterodyne powered from 220V/50Hz or 4x 1,5V cells. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards. Wooden cabinet, plexiglass scale, connector for external power, tape recorder, gramoplayer, speaker and antena.