Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 401U "Accord"

Rok výroby/ Production: 1950/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 810,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor.

Vývozní verze:

  • 401U-2, 401U-9: Odlišná ladicí stupnice.
  • 401U-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, KV4, SV.
  • 401U-7: KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Stupnice bez názvů vysílačů.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connector for external speaker.

    Export version:

  • 401U-2, 401U-9: Different scale.
  • 401U-5: Wavebands SW1, SW2, SW3, SW4, MW.
  • 401U-7: SW1, SW2, SW3, SW4, MW. Scale without station names.