Tesla 401U "Accord"

Rok výroby/ Production: 1950/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 810,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor.

Vývozní verze:

  • 401U-2, 401U-9: Odlišná ladicí stupnice.
  • 401U-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, KV4, SV.
  • 401U-7: KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Stupnice bez názvů vysílačů.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connector for external speaker.

    Export version:

  • 401U-2, 401U-9: Different scale.
  • 401U-5: Wavebands SW1, SW2, SW3, SW4, MW.
  • 401U-7: SW1, SW2, SW3, SW4, MW. Scale without station names.