Tesla 402U

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N, EM11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, elektronkový indikátor vyladění, bakelitová skříň. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor. Přístroj měl několik vývozních mutací, lišily se vlnovými rozsahy, popisem stupnice, nápisy na zadní stěně.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, tube tuning indicator, bakelite cabinet. Isolated connector for external speaker. Many export versions with different wavebands, scales.