Tesla 402U

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N, EM11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, elektronkový indikátor vyladění, bakelitová skříň. Mf kmitočet 452 kHz. Galvanicky oddělené vývody pro přídavný reproduktor.

Vývozní verze:

  • 402U-2: Odlišná ladicí stupnice.
  • 402U-5: Vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Mf kmitočet 468kHz.
  • 402U-7: KV1, KV2, KV3, KV4, SV. Stupnice bez názvů vysílačů. Mf kmitočet 468 kHz.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, tube tuning indicator, bakelite cabinet. Isolated connector for external speaker. IF frequency 452 kHz.

    Export version:

  • 402U-2: Different scale.
  • 402U-5: Wavebands SW1, SW2, SW3, SW4, MW. IF frequency 468 kHz.
  • 402U-7: SW1, SW2, SW3, SW4, MW. Scale without station names. IF frequency 468 kHz.