Tesla 405U "Standard"


Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 830,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Odvozený typ 405U-0 měl ozvučnici reproduktoru zdobenou bílým rámečkem, typ 405U-I bílou mříží. Přístroj měl vstup pro gramofonovou přenosku s oddělovacím transformátorem a vyvedený výstup na další reproduktor.

Vývozní verze:

  • 408U-2: Odlišná mříž před reproduktorem, indikátor ladění EM11, zdvojovač napětí při 110V (2x UY1N)
  • 408U-5: Stejný jako 408U-2, vlnové rozsahy KV1, KV2, KV3, SV, mf kmitočet 468 kHz.
  • 408U-7: Stejný jako 408U-5, stupnice bez názvů vysílačů.

  • Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker.

    Export version:

  • 408U-2: Different front grid, tube tuning indicator EM11, 110V voltage multiplier (2x UY1N)
  • 408U-5: Like 408U-2, wavebands SW1, SW2, SW3, MW, IF frequency 468 kHz.
  • 408U-7: Like 408U-5, scale without station names.