Tesla 405U "Standard"


Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 830,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Odvozeny typ 405U-0 měl ozvučnici reproduktoru zdobenou bílým rámečkem, typ 405U-I bílou mříží. Přístroj měl vstup pro gramofonovou přenosku s oddělovacím transformátorem a vyvedený výstup na další reproduktor, což u universálních přijímačů bez síťového transformátoru nebylo běžné.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170 mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker. Many export versions with different wavebands, scales, tube tuning indicator, power rectifier etc.