Tesla 406U "Vltava"

Rok výroby/ Production: 1951/52 (Tesla Praha - Hloubětín, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 850,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň, ozdobné dřevěné tyčky. Přístroj měl vstup pro gramofonovou přenosku s oddělovacím transformátorem a vyvedený výstup na další reproduktor, což u universálních přijímačů bez síťového transformátoru nebylo běžné. První série neměla vstup pro přenosku.

Vltava je druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast skladatele Bedřicha Smetany. Popisuje tok nejdelší české řeky – Vltavy. Vltava vznikla mezi 20. listopadem a 8. prosincem roku 1874. Premiéru měla 4. dubna 1875.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, wooeden cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker. Many export versions with different wavebands, scales, tube tuning indicator, power rectifier circuit.