Tesla 410U


Rok výroby/ Production: 1952/53 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: UCH21, UCH21, UBL21, UY1N

Cena / Price (1955): 830,- Kčs


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Kulatý reproduktor o prům. 170 mm, skleněná stupnice, bakelitová skříň. Galvanicky oddělené vývody pro gramofonovou přenosku a přídavný reproduktor. Přístroj měl několik vývozních mutací (413U-2, 413U-5), lišily se vlnovými rozsahy, popisem stupnice, zdvojovačem napětí při napájení ze střídavé sítě 110V, nápisy na zadní stěně, ozdobnou mříží.


Description: 6 circuit AM (SW1, SW2, MW, LW) superheterodyne powered from AC/DC net 120, 150, 220, 240V/30-100Hz. Round speaker 170mm, glass scale, bakelite cabinet. Isolated connectors for pick-up and external speaker. Many export versions (413U-2, 413U-5) with different wavebands, scales, tube tuning indicator, power rectifier circuit.