Tesla 4102U "Mánes"


Rok výroby/ Production: 1957/59 (Tesla Strašnice, n.p.; Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 3x EF80, PABC80, 2x PL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 351QP44, 1NN40, 40VS380 (selenový usměrňovač).


Popis: Šestikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm, na přední stěně vlevo knoflík pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu a linearita.

Na přijímači bylo provedeno během výroby mnoho změn. Přijímače prvního provedení měly osazeny jen 2 kanály, síťovou šňůru s textilním opletením a gumovou Flexo zástrčkou, na pojistkovém nosníku byly tři pojistky (jištění žhavicí větve, anodové a obvodu řádkového rozkladu. Objímky pro elektronky PL81 a PY83 jsou keramické, nověji se pro PY83 montuje pertinaxová.

U dalších sérií se osazují všechny polohy kanálového voliče, síťová šňůra je z PVC, odpadá pojistka anodového napětí řádkového rozkladu a mění se zapojení rozkladových obvodů. Část výroby je v roce 1959 převedena do Tesly Orava, liší se nápisy na zadní stěně. Poslední série z Tesly Strašnice nemá tlumivku v obvodu anodového zdroje a další změny v zapojení. Jednotlivé přístroje se liší i čísly osazených kanálů podle oblastí, kam byly dodávány. Změna je vyznačena barvou na hřídeli kanálového voliče a čísla kanálů jsou vyražena na zadní stěně.

Televizor byl pojmenován podle českého malíře Josefa Mánesa (12. 5. 1820 Praha – 9. 12. 1871 Praha)


Description: 6 channel superheterodyne TV receiver with OIRT 6,5 MHz sound system and 220V/50Hz operation. Square 35 cm diameter picture tube with protective glass. Wooden cabinet, left side mounted round speaker, paper bottom and back covers. On front panel from left volume/power switch control, under mask contrast, vertical /horizontal synchronization, brightness. Right knob is for carousell channel switch and tuning.

TV was named by Czech painter Josef Mánes (12. 5. 1820 Praha – 9. 12. 1871 Praha)