Tesla 4110U "Oravan"Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 2x PCF82, 5x EF80, PABC80, PL82, PCL82, ECC82, PL81, PY83, DY86, 351QP44, 7NN41, 40VS380 (selenový usměrňovač).


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Obrazovka s úhlopříčkou 35 cm, na přední stěně vlevo knoflíky pro ovládání hlasitosti s vypínačem sítě, tónová clona, vpravo přepínač kanálů a dolaďování. Pod spodní hranou regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně přípojka pro dálkové ovládání jasu a hlasitosti, regulátor zaostření, vyjasňovač, výška obrazu a linearita. Přijímač vyšel z předchozího typu 4102U Mánes, jedná se o první televizor z Tesly Orava vlastní koncepce.

První provedení mělo ochranné sklo před obrazovkou s šípovitým tvarem směrem dolů a po obvodu skříně rámeček z eloxovaného hliníku, u další serie bylo sklo již obdélníkového tvaru a bylo možno ho jednoduchým způsobem vyjmout při čistění od prachu, při další modernizaci odpadl ozdobný rámeček a nápis ORAVAN se změnil z mosazného na plastový.

Přijímač ve své době patřil k nejlevnějším na trhu, stál 2600,- Kčs, pro porovnání televizor Lotos z Tesly Pardubice s úhlopříčkou 53 cm, moderní konstrukcí s plošnými spoji, vychylovacím úhlem 110 stupňů a dálkovým ovládáním stál v téže době 4500,- Kčs.


Description: All tube TV receiver with 12 channel carousel program switch. Sound system 6,5 MHz (OIRT). Picture screen with 35 cm diameter. Knobs on front side: left side - volume/power switch and tone control, right side - channel carousel switch and tuning. Knobs under mask - from left to right - contrast, horizontal and vertical synchronization, brightness. On back side connector to cabel remote control (volume and brightness), horizontal size and linearity, magnetic focus, antenna. Wooden cabinet, glass protection of screen.